Święta góra Grabarka

Znajdująca się na Podlasiu Grabarka to jedno z najbardziej mistycznych miejsc w Polsce. Kilka tysięcy krzyży otacza malutką, drewnianą cerkiew. Cicho tu i spokojnie przez większą cześć roku, zaś zimą miejsce to jest niczym sielska oaza.

Wszystko zaczęło się od epidemii dżumy, jaka nawiedziła te okolice w XVIII w. Śmierć siała spustoszenie, wymierały całe wioski. Pewnemu mieszkańcowi pobliskich Siemiatycz objawił się we śnie ratunek.

Wraz z sąsiadami wyruszyli na porośniętą sosnami górę, u stóp której biło źródło. Jako jedyni ocaleli, a sława tego miejsca rozniosła się po okolicy.

Reklama

Nazywano je Świętą Górą i z wdzięczności wybudowano niewielką cerkiew. Coraz więcej osób do niej pielgrzymowało, przynosząc ze sobą wotywne krzyże, ustawiane na wzgórzu. Jest ich tu ponad 10 tys! Najstarsze pochodzą z XIX w., najmłodsze mają kilka miesięcy.

Kolorowe wstążki nawiązują do przewiązania przez Maryję Chrystusa na krzyżu tkaniną. Nad cerkwią pochylają się sosny. Wedle legendy skłoniły się tak w czasie wojny, chroniąc ją przed zbombardowaniem. Jednak nie uratowały jej przed pożarem: w 1990 r. została podpalona przez szaleńca.

Ślady są wciąż widoczne. Podczas odbudowy wzniesiono już świątynię murowaną. U podnóża widać niewielką kopułę, pod którą znajduje się studnia z cudowną wodą. Wciąż przybywają do niej wierni, by obmyć chore ciało i uleczyć duszę.

Szczególnym czasem jest święto Spasa (Przemienienia Pańskiego) obchodzone 19 sierpnia. W noc poprzedzającą święto otoczenie cerkwi pełne jest płomyków świec, śpiewu i modlitw.

Niektórzy zasypiają między krzyżami, by od rana wziąć udział w uroczystej mszy. Kiedy zaś wierni powrócą do domów, góra pogrąża się w ciszy przerywanej śpiewem ptaków i modlitwami mieszkających tu mniszek.

Anna Olej-Kobus

INFO

Grabarka

Dojazd samochodem jest łatwy Święta Góra Grabarka znajduje się na Podlasiu, 26 km od Drohiczyna, 12 km od Siemiatycz i około pół kilometra km od wsi Grabarka.

Do Grabarki prowadzi droga lokalna z Siemiatycz w kierunku Hajnówki i Białowieży. Można tam również dojechać koleją z Białegostoku, Hajnówki, Siedlec i Warszawy (stacja docelowa Sycze), stąd kilka minut drogi pieszo do Świętej Góry.

Zwiedzanie Jest możliwe w godzinach 10.00-17.00. Codziennie o godz. 17.00 odbywa się nabożeństwo wieczorne. Należy pamiętać, że Grabarka jest miejscem modlitwy; wypada zachować spokój i pamiętać o odpowiednim stroju.

Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren Świętej Góry oraz fotografowania wewnątrz cerkwi. Blisko monastyru znajdują się także dwa domy pielgrzyma.

Przewodniki

„Przewodnik. Polska egzotyczna cz. 1”, G. Rąkowski, wyd. Rewasz; wyprawa w barwny i naprawdę nieco egzotyczny świat pogranicza;

„Polska, 101 wycieczek”, wyd. Carta Blanca;

„Polska niezwykła”, wydawnictwo Demart.

Internet – polecamy

www.grabarka.pl www.wrotapodlasia.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Wzdłuż biegu łagodnie meandrującej rzeki zgodnie wznoszą się świątynie trzech chrześcijańskich wyznań. 6 stycznia w tym regionie odbywa się niezwykłe Święto Jordanu. więcej