Równe: Historia miasta

W latach 30. Równe było największym miastem w województwie wołyńskim (ze stolicą w Łucku) i liczyło ok. 45 tysięcy mieszkańców. Miało trzy parki, trzy szpitale, 15 szkół powszechnych i elektrownię.

Od roku 1930 w mieście odbywały się Targi Wołyńskie (na wzór Targów Poznańskich). Główna ulica miasta nosiła nazwę 3 Maja.

W jej sąsiedztwie znajdował się duży dworzec kolejowy. Przy 3 Maja stał sobór prawosławny, neogotycki kościół katolicki oraz kilka hoteli. „Ulica ta jest bardzo brzydko zabudowana, przeważnie parterowymi, bezstylowymi domami” – pisał w roku 1929 autor przewodnika po Wołyniu, Mieczysław Orłowicz.

Reklama

W Równem znajdowały się ruiny dawnego zamku książąt Ostrogskich (wielokrotnie przebudowywanego). Na początku XVI wieku zamek był rezydencją Beaty z Kościeleckich Ostrogskiej, jednej z najbarwniejszych postaci ówczesnej epoki.

Była owocem romansu następcy tronu

Córka Katarzyny Telniczanki i podskarbiego koronnego Andrzeja Kościeleckiego prawdopodobnie była owocem romansu następcy tronu Zygmunta Jagiellończyka (młodszego brata panującego wówczas Jana Olbrachta i przyszłego króla Zygmunta I Starego) z jej matką.

Kiedy okazało się, że Katarzyna Telniczanka jest w ciąży, zgodnie z ówczesnym zwyczajem wydano ją za mąż. W 20-leciu międzywojennym przedstawienia w Równem dawał Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego z siedzibą w Łucku. Na scenie tego teatru przez kilka lat występował Kazimierz Wichniarz, najbardziej znany z roli Zagłoby w „Potopie” (1974) w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Życie na gorąco

Zobacz również