Nad rozlewiskiem Narwi i Biebrzy

Takich rzek nie ma już w Europie. Przez wiele kilometrów i Biebrza, i Narew szeroko rozlewają swe wody tworząc malownicze bagienne doliny. Właśnie teraz jest tam najpiękniej!

Zdjęcie

Z dnia na dzień w rzece  przybywa wody. Wierzby wypuszczają listki, zaczynają kwitnąć kaczeńce. Do bagiennej doliny zawitała wiosna. /BE&W Agencja Fotograficzna
Z dnia na dzień w rzece przybywa wody. Wierzby wypuszczają listki, zaczynają kwitnąć kaczeńce. Do bagiennej doliny zawitała wiosna.
/BE&W Agencja Fotograficzna

N

Nad rozlewiska najlepiej przyjechać właśnie teraz, gdy wracają już ptaki (nad Biebrzą w połowie marca spodziewany jest najliczniejszy przelot gęsi), a nie ma jeszcze komarów.

Reklama

Rzeki wiją się zakolami, to rozdzielają się, to łączą, tworząc skomplikowany labirynt.

Zdjęcie

/FORUM Polska Agencja
/FORUM Polska Agencja

Ptasi raj

Narew to piąta co do długości polska rzeka, ma 484 km. Narwiański Park Narodowy (obejmujący 50 km rzeki) jest jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce i Europie. Dotychczas doliczono się ich 200 gatunków, a jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa!

Bagienny teren sprzyja płazom i gadom, ale żyje tu też 40 gatunków ssaków, w tym 70 rodzin bobrów. Park najlepiej poznawać z wody – podczas spływów kajakowych lub wycieczek łodziami pychówkami. Sporo wrażeń dostarczy spacer kładkami przerzuconymi nad bagnami.

Nasz największy

Biebrza ma ok. 165 km. Na całej długości płynie doliną, która wiosną tworzy potężne rozlewisko. Park Biebrzański jest największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z największych w Europie.

Przyrodę najwygodniej oglądać z jednej z 12 wież widokowych, kilku platform obserwacyjnych i trzech kładek turystycznych. Można też wybrać się na wędrówkę pieszą, konną lub rowerową.

A jest co podziwiać: naliczono ok. 270 gatunków ptaków, ok. 700 łosi (Biebrzański Park jest największą w Polsce ostoją tego zwierzęcia), kilka rodzin wilków, a także bobry, wydry oraz rysie.

JOG

Zdjęcie

Nad Biebrzą /FORUM Polska Agencja
Nad Biebrzą
/FORUM Polska Agencja

Zdjęcie

/FORUM Polska Agencja
/FORUM Polska Agencja

Zdjęcie

Nad Narwią /Reporter SP.z o.o.
Nad Narwią
/Reporter SP.z o.o.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Tele Tydzień

Zobacz również