Michniowiec - niezwykła wieś w Bieszczadach

Niewielka wieś przy granicy z Ukrainą leży na Szlaku Architektury Drewnianej i chwali się wyjątkowym obiektem.

Mało kto dziś pamięta, że Michniowiec to jeden z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie. I nie to przyciąga tu turystów szukających urokliwych miejsc w Bieszczadach. Przyjeżdżają obejrzeć położoną na niewielkim wzgórzu drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. Narodzenia Bogurodzicy, jeden z obiektów Szlaku Architektury Drewnianej.

Reklama

Wybudowano ją w latach 60. XIX wieku w miejscu poprzedniej, która istniała tu od 1557 r. Cerkiew jest wyjątkowa. Ma niespotykaną w tym regionie budowę – trójdzielną, o wyraźnie widocznych poszczególnych częściach. Rzadkością jest także nawa wzniesiona na planie ośmioboku. Nad nią wznosi się kopuła zrębowa wsparta na słupach, sferyczna, ośmiopołaciowa. W pozostałych częściach cerkwi stropy są płaskie.

Nietypowy jest także ikonostas; ma bowiem półkolisty kształt. Carskie wrota, czyli główne drzwi w ikonostasie, zawieszono obecnie na ścianach prezbiterium a ikony wyjęte z ikonostasu – w nawie. Dlaczego? Bo obecnie – jak często bywa w tych stronach – cerkiew pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Obok świątyni znajduje się kryta gontem dzwonnica z 1904 r., wybudowana przez cieślę Jakuba Grzyba. Jej forma także nie jest charakterystyczna dla regionu. Budynek jest trzykondygnacyjny, na planie kwadratu. Dwie dolne, zrębowe oddziela wydatny daszek. Górna kondygnacja ma natomiast konstrukcję słupową.

Podczas pieszej wędrówki albo przejażdżki rowerowej z pewnością trafimy na inną atrakcję okolicy – kamiennne krzyże przydrożne. Tych krzyży jest tu dwanaście. Najwyższe wykonano z piaskowca i mają nawet 4,5 m wysokości! Niestety, nie udało się ustalić, kto jest ich autorem.

DK

Jak się tam dostać?

Dojazd samochodem jest prosty. Wieś położona jest na trasie Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Z Ustrzyk Dolnych ulicami 29 Listopada i Fabryczną wyjeżdżamy na Małą pętlę bieszczadzką i Wielką pętlę bieszczadzką (droga nr 896). W Czarnej Górnej skręcamy w lewo w stronę Lipia. Za tą miejscowością ponownie w le- wo, a po 2 km – w prawo w stronę Michniowca. Jeśli mamy nawigację satelitarną GPS trzeba wpisać współrzędne 49.30.07.95 N, 22.73.26.01 E.

Zwiedzanie

Kościół w Michniowcu jest kościołem filialnym parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnem; tel. 13-461- -94-40. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o 10.00. Poza tą godziną kościół jest dostępny dla zwiedzających. Informacja o nume- rze telefonu, pod który moż- na zadzwonić, aby odebrać klucze, znajduje się na bocznych drzwiach obiektu. W odległości 900 m od cerkwi w Michniowcu znajduje się kolejna cerkiew – Bystre. Aktualnie w remoncie.

Przewodniki

„Cerkwie w Bieszczadach”, S. Kryciński, wyd. Rewasz; „Cerkwie drewniane Karpat - Polska i Słowacja”, M. i A. Michniewscy, M. Duda, wyd. Rewasz; „Bieszczady. Przewo- dnik dla prawdziwego turysty”, red. P. Luboński.

Internet – polecamy

twojebieszczady.net http://wirtualnebieszczady.pl/

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Świat & Ludzie

Zobacz również