Góry Świętokrzyskie. Co warto zobaczyć?

Prehistoria, historia oraz wspaniała przyroda dostarczają tu turystom wrażeń na każdym kroku. Na tych ziemiach polowały dinozaury, tu funkcjonował jeden z największych w Europie zespołów kopalni krzemienia, a w dymarkach wytapiano żelazo, po które przybywali kupcy z imperium rzymskiego. Tu wreszcie znajduje się zapierająca dech jaskinia Raj oraz rośnie wspaniały dąb Bartek, a to zaledwie początek atrakcji...

Zdjęcie

Zamek w Chęcinach /123/RF PICSEL
Zamek w Chęcinach
/123/RF PICSEL


Góry Świętokrzyskie, nieco wbrew nazwie słyną z sabatów czarownic, które miały się odbywać na gołoborzach

Przed wiekami Święty Krzyż, zwany wtedy Łysą Górą, był największym ośrodkiem kultów pogańskich. Na jego szczyt (595 m n.p.m.) możesz wejść lub wjechać dorożką. Na północnym zboczu zobaczysz słynne gołoborza, naukowcy tłumaczą ich powstanie wietrzeniem skał, ale legendy twierdzą, że to kamienie, które wysypały się z worka nieuważnej czarownicy. Następnie wybierz się do Chęcin. Miejscowość znajduje się zaledwie 15 km od Kielc.

Reklama

Znajdziesz tu XIV-wieczny kościół franciszkański o bardzo nietypowej historii. Otóż w okresie zaborów służył za więzienie, a w czasach PRL-u za... restaurację. Jednak największą atrakcją miasteczka są górujące nad nim ruiny gotyckiego zamku. 

Była to jedna z najznamienitszych warowni Królestwa Polskiego. O tym jak bardzo niech świadczy fakt, że tu właśnie mieścił się skarbiec koronny (od 1318 r.). Władysław Łokietek przed wyruszeniem na wojnę z Krzyżakami, wezwał wielmożów na naradę właśnie do chęcińskiego zamku. Malownicze położenie twierdzy sprawiło, że kręcono tu niektóre sceny Pana Wołodyjowskiego.

Kolejnym punktem programu jest wizyta w jaskini Raj

To swoiste, naturalne muzeum form geologicznych – nacieków, stalaktytów, stalagmitów o fantazyjnych kształtach. Jaskinię zwiedza się z przewodnikiem. Teraz czas obejrzeć jedno z najstarszych drzew w Polsce. Jeśli wierzyć legendom w jego cieniu odpoczywali królowie: Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki i Jan III Sobieski. Gałęzie Bartka mają 40 m rozpiętości, a sam dąb ma ok. 1000 lat. Drzewo uznawane jest za pomnik przyrody, dlatego wyposażono je w… piorunochron. A najstarsze gałęzie zostały podparte.

Koniecznie odwiedź Oblęgorek. W 1900 r. społeczeństwo polskie ufundowało majątek w Oblęgorku i podarowało go z okazji 25-lecia pracy literackiej Henrykowi Sienkiewiczowi. Pisarz mieszkał tam od maja 1902 do sierpnia 1914 r. W 1958 r. dzieci Henryka Sienkiewicza podarowały państwu dworek, w którym powstało muzeum pisarza. 

Gdy czas Ci pozwoli, rusz śladem dinozaurów do Bałtowa. Powstał tu prawdziwy Park Jurajski. Ścieżka dydaktyczna prowadzi między modelami dinozaurów naturalnej wielkości. Ku wielkiej frajdzie najmłodszych, niektóre z nich są ruchome i głośno dają wyraz swojej obecności!

Anna Kryńska

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Na żywo

Zobacz również