Dukla - u podnóża Beskidu Niskiego

Reklama

Sanktuarium św. Jana z Dukli mieści się przy klasztorze Bernardynów, ul. Pocztowa 5. Kościół otwarty od świtu do zmierzchu. W prawej nawie świątyni znajduje się kaplica św. Jana z Dukli, w której są złożone relikwie świętego. Msze św.: niedziele i święta 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 i 17.00 (dni pow szednie 7.00, 7.30 i 17.00).

Kościółek Na Puszczy znajduje się w granicach administracyjnych wsi Trzciana, kilka kilometrów za Duklą w kierunku południowym. Poniżej świątyni w grocie skalnej bije źródełko św. Jana. Według przybywających tu licznie pątników, pochodząca stąd woda przynosi ulgę w wielu dolegliwościach i chorobach.

Muzeum Historyczne Pałac w Dukli, ul. Trakt Węgierski 5. Czynne codziennie w godzinach 10.00-15.00. Oprócz ekspozycji o historii pałacu i miejscowości jest wystawa poświęcona Operacji Dukielskiej w czasie II wojny. Na dziedzińcu wystawa sprzętu wojskowego.

Miasteczko w Beskidzie Niskim u stóp góry Cergowej lata świetności przeżywało pod rządami magnackiego rodu Mniszchów. Ale jego najsłynniejszym mieszkańcem został pustelnik, którego historia zapamiętała jako Jana z Dukli, patrona Polski, w 1997 r. ogłoszonego świętym.

Jesienią 1648 roku Rzeczpos politą ogarnęła krwawa pożoga. Potężna 100-tysięczna kozacko-tatarska armia pod wodzą Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj-beja po pokonaniu polskich wojsk pod Żółtymi Wodami, Kursoniem i Piławcami rozpoczęła oblężenie Lwowa.

Mieszczanie schronili się w kilku świątyniach, gdzie – modląc się – czekali niechybnej śmierci. Nagle wkraczający do miasta najeźdźcy zatrzymali się, a następnie zawrócili, odstępując od oblężenia. To cudowne ocalenie miasta przypisywano opiece św. Jana z Dukli, którego postać miała ukazać się najeźdźcom w obłokach nad klasztorem. Przerażeni tym widokiem ustąpili spod miasta.

Na pamiątkę wydarzenia przed lwowskim kościołem bernardynów postawiono kolumnę z figurą świętego. To jedna z legend z czasów rodzenia się kultu Jana z Dukli. Urodził się 600 lat temu w rodzinie ubogich mieszczan. Opuścił dom i prowadził życie pustelnicze w okolicznych lasach. W dojrzałym wieku wstąpił do zakonu franciszkanów, a później do bernardynów.

Gdy zmarł w 1484 r., jego kult się rozwinął za sprawą licznych łask, których doświadczali zanoszący do niego prośby. Poznamy je, odwiedzając sanktuarium w Dukli.

Po dawnych właścicielach Dukli pozostała rezydencja z rozległym parkiem. W pałacu działa Muzeum Historyczne. A naprzeciwko architektoniczna perła z XVIII w. – kościół Marii Magdaleny. Koniecznie trzeba wejść do południowej kaplicy świątyni, aby obejrzeć nagrobek Amalii Mniszchowej.

Mirek i Magda Osip-Pokrywka

Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Wzdłuż biegu łagodnie meandrującej rzeki zgodnie wznoszą się świątynie trzech chrześcijańskich wyznań. 6 stycznia w tym regionie odbywa się niezwykłe Święto Jordanu. więcej