Drewniane kościoły w południowej Polsce

Trudno wyobrazić sobie ten region Polski bez charakterystycznych drewnianych kościołów. Są unikatami w skali światowej. To bezcenne skarby. Wiele wpisano na listę UNESCO.

Zdjęcie

Kościół w Haczowie/fot. M. Zajdler /East News
Kościół w Haczowie/fot. M. Zajdler
/East News

Budownictwo drewniane jest wizytówką i skarbem południowo-wschodniej Polski. To atrakcja o randze światowej. Region podkarpacki jest pierwszym pod względem liczby i drugim wiekowo (po najstarszych tego typu norweskich kościołach klepkowych – stavkirke) skupiskiem sakralnej architektury drewnianej w Europie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce znajduje się ok. 500 obiektów tego typu.

Umiejętność stawiania drewnianych świątyń w naszym kraju ma ponad tysiącletnią tradycję. Ten symbol dawnej doskonałości rzemieślniczej i artystycznej polskich cieśli i snycerzy w 2003 roku został ukoronowany wpisaniem sześciu kościołów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Reklama

Znalazły się na niej kościoły: św. Michała Archanioła w Binarowej, Wszystkich Świętych w Bliznem, św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie, św. Leonarda w Lipnicy Murowanej i śś. Filipa i Jakuba w Sękowej.

Szczególne miejsce zajmuje kościół w Haczowie koło Krosna. Leżąca nad Wisłokiem miejscowość została lokowana przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. jako wieś królewska. Parafię erygował w 1388 r. król Władysław Jagiełło. Na podstawie dotychczasowych badań budowę kościoła należy datować na pierwszą połowę XV w. Jest to zatem najstarszy, największy i najlepiej zachowany gotycki kościół drewniany o konstrukcji zrębowej w Europie!

Budowla z jodłowego drewna na kamiennej podmurówce wznosi się na wysokiej rzecznej skarpie. W czasie najazdów tatarskich teren przykościelny otoczono wałem ziemnym nadając mu funkcję obronną. Niezwykłą harmonię uzyskano kształtując wysokości wieży i długości świątyni na ten sam wymiar – 25 m. Malowane na zrębie ścian krzyże konsekracyjne to miejsca namaszczone przez biskupa.

Informacje praktyczne

Drewniane kościoły na liście UNESCO:

Binarowa Kościół pw. św. Michała Archanioła, tel. 13 44-76-396, www.binarowa.wiara.org.pl, Msze św.: niedziela 7.30, 9.00, 11.00, dni powszednie 7.00 i 18.00; Zwiedzanie: poniedziałek-środa 9-17, czwartek-sobota 9-18, niedziela 12-17. Kontakt z przewodnikiem: 692-385-244.

Blizne Kościół pw. Wszystkich Świętych, tel. 13 430-56-00, www.blizne.przemyska.pl Msze św.: niedziela 7.00 i 15.00, dni powszednie – 7.00. Zwiedzanie: poniedziałek-piątek 9-17, soboty 10-16, niedziele 12.30-14.30.

Dębno Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Kościelna 42, tel. 18 27-51-797, www.debno.diecezja.pl Msze św.: niedziela 8.00 i 11.00, dni powszednie – 18.00. Zwiedzanie: poniedziałek-piątek 9-12 i 14-16.30, soboty 9-12.

Haczów Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, tel. 13 439-10-12, www.parafiahaczow.pl. Msze św.: niedziela 16.00, zwiedzanie: 8-16.

Lipnica Murowana Kościół pw. św. Leonarda, tel. 14 68-52-601, www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl, Msze św.: niedziela 7, 9, 10.30, 16.00, dni powszednie 6.30 i 17.00;

Sękowa Kościół pw. śś. Apostołów Filipa i Jakuba, Sękowa 13, tel. 18 35-18-169, www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl, Msze św.: niedziela 7.00, 9.00, 10.30 i 16.00, dni powszednie 7.00 i 18.00. Przed planowaną wizytą radzimy kontakt telefoniczny z kościołem.

Nie ma biletów wstępu, zasadą jest przekazywanie datków na utrzymanie i konserwację.


Artykuł pochodzi z kategorii: Zwiedzaj Polskę

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Wzdłuż biegu łagodnie meandrującej rzeki zgodnie wznoszą się świątynie trzech chrześcijańskich wyznań. 6 stycznia w tym regionie odbywa się niezwykłe Święto Jordanu. więcej